Külastaja broneerimissoovi alusel väljastab majutaja arve ja majutusteenuse kasutamise lepingu. Arve esitamisest kolme kalendripäeva jooksul tasub külastaja vähemalt 50% arvest broneerimistasuna ja tagastab digiallkirjastatud lepingu. Broneerimistasu tähtaegsel laekumisel loetakse broneering kinnitatuks ja leping sõlmituks. Kui digiallkirjastamise võimalus puudub, võib lepingu allkirjastada kohapeal vahetult enne maja üleandmist. Külastaja poolt lepingu ülesütlemise korral broneerimistasu ei tagastata.

Hiljemalt 14 kalendripäeva enne majutusperioodi algust tasub külastaja arve alusel kogu ülejäänud tasu. Vastasel juhul kaotab broneering kehtivuse ja broneerimistasu ei tagastata.

Juhul kui broneering teostatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne majutusperioodi algust, maksab külastaja korraga kogu tasu.

Truu puhketalu majutusteenuse lepingu sõlmija peab olema vähemalt 21-aastane.

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.